.

.

توصیه کودی در زراعت

این توصیه ها و برنامه های کودی به صورت عمومی و راهنمای استفاده از محصولات تولیدی شرکت فن آور سپهر پارمیس در محصولات زراعی به تفکیک زیر میباشد:

 جهت دریافت مشاوره های تخصصی و دریافت راهنمایی های بیشتر با بخش فنی تماس بگیرید.