به نام خدا

امروزه با توجه به اهمیت تغذیه و استفاده از نهاده ها در رسیدن به کشاورزی پایدار و دستیابی به حداکثر بهره ورى از نظر كمیت تولید و کیفیت محصولات كشاورزى، می بایست با فرهنگ سازی و ترویج استفاده از روش ها و کودهای جدید وجایگزین نمودن آنها قدم مهمی در شکوفایی بخش کشاورزی برداریم.

شرکت فن آور سپهر پارمیس  پس از تحقیقات گسترده  در سال 1389 با هدف دستیابی به فن آوری های نوین در زمینه تغذیه ی گیاهی و تولید کودهای باکیفیت تاسیس شد. نتایج تحقیقات منجر به اخذ 10 ثبت اختراع (مربوط به آقای مهندس عین اللهی) و کسب گواهینامه و تاییدیه های متعدد از مراکز علمی، تحقیقاتی، آزمایشگاهی و دانشگاهی گردید.

این شرکت در راستای خودکفائی کشور، بر طرف نمودن تحریمها و جلوگیری از خروج ارز  موفق به تجاری سازی و تولید محصولات متنوع در حوزه نهاده های کشاورزی گردید و با افتخار ایران را در ردیف معدود کشورهای دست یافته به فن آوری تولید کودهای پیشرفته در دنیا با هدف رسیدن به امنیت غذائی و سلامت جامعه در بخش تولیدات كشاورزى قرار می دهد.

بزرگترین افتخار ما کسب رضایت و مشاهده نتایج درخشان و موثر توسط کشاورزان و باغداران زحمتکش و محترم  می باشد.

به امید سرافرازی و بهروزی تمامی کشاورزان و باغداران عزیز .فن آوری و مزایای محصولات تولیدی

مزایای-مصرف.jpg

مقیاس مناسب ذرات کودی

• باعث جذب کامل و بسیار سریع تر عناصر در ریشه، ساقه، برگ و میوه

• حاوی ترکیبات و کمپلکس های آلی همراه گروه عاملی کربوکسیل

• افزایش جمعیت میکروارگانیسم مفید خاک در کودآبیاری

• تولید انرژی در مراحل ریشه زایی و میوه دهی

• محافظت از یون های آزاد

مقیاس.jpg
مقیاس مناسب ذرات کودی

• کاهش نیروی کشش سطحی و افزایش سطح تماس برگ با ذرات کودی

• تسریع در عبور از غشاء سلولی و آوند گیاه

• قابلیت جذب بالاتر
تغذیه.jpg
اثرات مفید تغذیه ای

• غنی سازی محصولات کشاورزی با افزایش غلظت عناصر در قسمتهای خوراکی گیاهان

• کاهش غلظت آلاینده ها در محصولات کشاورزی، خاک و آبهای زیر سطحی

• درصد خلوص بالای عناصر کودها و برطرف شدن کمبودهای غذایی

• افزایش مقاومت نسبت به تنش های محیطی، آفات و بیماری ها

• تولید محصول سالم و تحقق امنیت غذایی و سلامت جامعه

• تحقق کشاورزی پایدار
pH.jpg
تنظیـم کننـده pH

• کاهش اسیدیته لحظه ای اطراف ریشه و افزایش جذب

• تنظیم و بالانس اسیدیته(pH) و بهبود کیفیت آب
easy.jpg
سهولت مصرف

• قابلیت استفاده در کودآبیاری ، محلول پاشی و چالکود

• اختلاط با تمامی کودهای شیمیایی و ارگانیک

• ماندگاری بالای کیفیت کودهای تولیدی

• عدم آسیب و گرفتگی سیستم آبیاری

• حلالیت بالای کودها
ثبت-اختراع.jpg
دارنده ۱۰ گواهینامه ثبت اختراعثبت-کودی.jpg
دارنده گواهینامه های ثبت ماده کودی برای تمامی محصولات تولیدیرجیستری.jpg
دارنده گواهینامه های رجیستری محصولات در اروپاایزو.jpg
دارنده گواهینامه های Iso 9001 و Iso 14001 مراکز.jpg
دارنده تاییدیه های آنالیز و ارزیابی از دانشگاهها و مراکز علمی کشورمراکز.jpg
دارنده گواهینامه های تایید اثربخشی از کشت و صنعت های خصوصی و دولتی