.

کودهای خانگی

محصولات این دسته شامل کود های کلاته و کمپلکس شده پودری و مایع با هدف استفاده آسان برای گیاهان خانگی و آپارتمانی تولید شده است. بسته بندی این کودها به صورت پودری ۵۰ و ۱۰۰ گرمی ، مایع قطره ای ۳۰ سی سی بوده که موجب رفع نیازهای غذایی گیاهان خانگی می شود.

By: کودهای خانگی
60,000 تومان
By: کودهای خانگی
50,000 تومان
By: کودهای خانگی
50,000 تومان
By: کودهای خانگی
40,000 تومان
By: کودهای خانگی
40,000 تومان
By: کودهای خانگی
40,000 تومان
By: کودهای خانگی
40,000 تومان
By: کودهای خانگی
30,000 تومان
By: کودهای خانگی
موجود نیست
60,000 تومان

اهمیت و معرفی محصول:

این کود مخصوص تمامی گیاهان خانگی و آپارتمانی می باشد و دارای ۱۳ عنصر ضروری ماکرو و میکرو مورد نیاز و ضروری تمامی گیاهان می باشد این کود به صورت فوق العاده ای باعث بهبود رشد و افزایش شادابی و طراوت گیاهان می شود. کود مخصوص گیاهان آپارتمانی پیشگیری کننده و درمان کننده کمبودهای عناصر می باشد.بسته بندی این کود ۵۰ گرمی با میزان مصرف کم و آسان است.


تجزیه ضمانت شده :

نیتروژن کل ۴٪ - فسفر قابل جذب ۱٪ - پتاسیم قابل جذب ۴٪ - منیزیم ۰/۵٪ - گوگرد کل ۳/۵٪ - کلسیم ۰/۷٪ - آهن ۳٪ - روی ۲/۸٪ - مس ۰/۵٪ - منگنز ۱٪ - بُر ۰/۲٪ - مولیبدن ۰/۱٪ - کربن آلی ۱۰٪ - ماده آلی ۱۵٪


شماره ثبت ماده کودی :

۷۰۱۴۰

50,000 تومان

اهمیت و معرفی محصول:

کود خانگی کلات آهن ۱۰٪ غنی شده با خلوص بالا و  غنی شده از ۸ عنصر ماکرو و میکرو به همراه مواد آلی تولید شده است که مناسب تمامی گیاهان آپارتمانی می باشد. این کود کلات آهن درمان کننده کمبود عنصر آهن می باشد. بسته بندی این کود ۵۰ گرمی با میزان مصرف کم و آسان است.


تجزیه ضمانت شده :

نیتروژن کل ۲٪  - پتاسیم قابل جذب ۲٪ - منیزیم محلول ۰/۵٪ - کلسیم محلول ۰/۷٪ - آهن کلاته ۱۰٪ - روی محلول ۱٪ - مس محلول ۰/۳٪ - منگنز محلول ۱٪ - کربن آلی ۱۰٪ - ماده آلی ۱۵٪


شماره ثبت ماده کودی :

۷۶۷۹۵

50,000 تومان

اهمیت و معرفی محصول:

کود خانگی کلات آهن مناسب برای استفاده در تمامی گیاهان خانگی و آپارتمانی بوده که در بسته بندی ۵۰ گرمی تولید شده است. این کود با خلوص بالا ، مصرف آسان و بهینه ای دارد. عنصر آهن به عنوان كاتاليستی  برای سنتز كلروفيل است و عنصری مهم جهت سنتز پروتئين، بخصوص پروتئین‌های همراه كلروفيل و گزانتوفیل تلقی میگردد.


تجزیه ضمانت شده :

آهن محلول ۱۲٪ - آهن کلاته ۱۰٪ - کربن آلی ۱۰٪ - ماده آلی ۱۵٪


شماره ثبت ماده کودی :

۲۹۰۸۳

40,000 تومان

اهمیت و معرفی محصول:

کود خانگی مخصوص بامبو، بهبود دهنده رشد گیاه بامبو بوده و دارای ۷ عنصر ماکرو و ریزمغذی جهت تقویت بامبو، افزایش طراوت، سبزینگی و شادابی شاخه ها می باشد. این کود در بسته بندی بطری قطره چکان ۳۰ سی سی به آسانی قابل مصرف می باشد. مصرف این کود در زمان کوتاهی باعث افزایش طراوت گیاه بامبو شده و از زردی شاخه ها جلوگیری مینماید.


تجزیه ضمانت شده : (w/w)

نیتروژن کل ۲٪ - فسفر قابل جذب ۱٪ - پتاسیم محلول در آب ۱٪ - منیزیم محلول ۱٪ - روی محلول ۱٪ - مس محلول ۰/۲۵٪ - منگنز محلول ۱٪


شماره ثبت ماده کودی :

۶۹۷۰۴

40,000 تومان

اهمیت و معرفی محصول:

کود خانگی مخصوص کاکتوس، بهبود دهنده رشد گیاهان کاکتوس بوده و دارای ۵ عنصر برای تغذیه و تقویت و افزایش شادابی گیاهان کاکتوس می باشد. این کود در بسته بندی بطری قطره چکان ۳۰ سی سی به آسانی قابل مصرف می باشد. مصرف این کود در زمان کوتاهی باعث افزایش طراوت و بهبود رشد آنها می گردد.


تجزیه ضمانت شده : (w/w)

نیتروژن کل ۲٪ - فسفر قابل جذب ۱٪ - آهن محلول ۵٪ - روی محلول ۰/۵٪ - منگنز محلول ۰/۵٪


شماره ثبت ماده کودی :

۶۹۹۵۷

40,000 تومان

اهمیت و معرفی محصول:

کود خانگی محرک رشد مناسب استفاده در تمامی گیاهان خانگی و آپارتمانی بوده که در بسته بندی ۵۰ گرمی تولید شده است. این کود  حاوی خلوص بالای عنصر روی (زینک) می باشد که مصرف آسان و بهینه ای دارد. عنصر روی نقش مهم و ضروری در تولید هورمون های رشد (اکسین ها و ایندول استیک اسید) داشته که عامل محرک رشد می باشد. همچنین این عنصر به باروری گیاهان کمک کرده و یکی از اجزاء اساسی در ساخت آنزیم های متعددی در گیاه میباشد.


تجزیه ضمانت شده :

نیتروژن محلول ۵٪ - روی محلول ۲۰٪


شماره ثبت ماده کودی :

۸۷۳۱۳

40,000 تومان

اهمیت و معرفی محصول:

کود خانگی ضد استرس مناسب استفاده در تمامی گیاهان خانگی و آپارتمانی بوده که در بسته بندی ۵۰ گرمی تولید شده است. این کود حاوی خلوص بالای عنصر پتاسیم می باشد که مصرف آسان و بهینه ای دارد. عنصر پتاسیم نقش مهمی در فعالسازی آنزیم های متعدد گیاهی داشته و با تغلیظ شیره گیاهی باعث ایجاد مقاومت گیاه در برابر تنش های استرسی و تنش های محیطی (سرما و گرما) می شود. همچنین عنصر پتاسیم باعث بهبود رشد و کاهش پژمردگی در گیاهان خانگی نیز میگردد.


تجزیه ضمانت شده :

نیتروژن محلول ۵٪ - پتاسیم محلول ۲۵٪


شماره ثبت ماده کودی :

۸۴۹۵۰

30,000 تومان

اهمیت و معرفی محصول:

کود خانگی ریشه زایی، برای گیاهان خانگی و آپارتمانی مناسب بوده و در بسته بندی بطری قطره چکان ۳۰ سی سی به آسانی قابل مصرف می باشد. این کود دارای فسفر قابل جذب بوده که باعث توسعه ریشه ، جذب حداکثری عنصر فسفر و امکان جذب سریع در جوانه زنی گیاه را دارد.


تجزیه ضمانت شده : (w/w)

نیتروژن کل ۵٪ - فسفر قابل جذب ۹٪


شماره ثبت ماده کودی :

۴۶۱۸۰

موجود نیست

اهمیت و معرفی محصول:

این کود مخصوص تمامی گیاهان خانگی و آپارتمانی می باشد و دارای ۱۱ عنصر ضروری ماکرو و میکرو مورد نیاز و ضروری تمامی گیاهان می باشد این کود به صورت فوق العاده ای باعث بهبود رشد و افزایش شادابی و طراوت گیاهان می شود. کود مخصوص گیاهان آپارتمانی پیشگیری کننده و درمان کننده کمبودهای عناصر می باشد. این کود در بسته بندی بطری قطره چکان ۳۰ سی سی مصرف آسانی دارد.


تجزیه ضمانت شده : (w/v)

نیتروژن کل ۳٪ - فسفر قابل جذب ۱٪ - پتاسیم قابل جذب ۱٪ - منیزیم ۲٪ - کلسیم ۰/۲٪ - آهن ۱/۵٪ - روی ۴٪ - مس ۰/۳٪ - منگنز ۱٪ - بُر ۰/۰۶٪ - مولیبدن ۰/۰۸٪


شماره ثبت ماده کودی :

۰۰۵۴۴