.

.

توصیه کودی در زراعت

این توصیه های کودی و برنامه های غذایی به صورت عمومی و در جهت استفاده از محصولات تولیدی شرکت فن آور سپهر پارمیس در محصولات زراعی به تفکیک زیر میباشد.

 جهت دریافت مشاوره های تخصصی و دریافت راهنمایی های بیشتر با بخش فنی تماس بگیرید.