.

.

توصیه کودی گوجه فرنگی

نحوه مصرف: کود آبیاری

نوع کود: کود فسفر قابل جذب ۲۵٪ (۴ کیلوگرم) ، کود کلات روی ۲۰٪ (۴ کیلوگرم)

نحوه مصرف: کود آبیاری

نوع کود: کود مخصوص گوجه فرنگی (۶ لیتر) ، کود پتاسیم قابل جذب ۳۵٪ (۴ کیلوگرم) و کود منگنز کمپلکس شده ۱۸٪ (۲ کیلوگرم)

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود کلات آهن ۱۰٪ غنی شده

میزان مصرف: ۲ کیلوگرم در هزار لیتر آب

نحوه مصرف: کود آبیاری

نوع کود: کود پتاسیم قابل جذب ۳۵٪ (۳ کیلوگرم) ، کود کلات منیزیم ۷٪ (۱ کیلوگرم)

نحوه مصرف: محلول پاشی

نوع کود: کود مخصوص گوجه فرنگی

میزان مصرف: ۳ لیتر در هزار لیتر آب

توضیحات :

  • این برنامه کودی به صورت عمومی و بازای یک هکتار بوده و با توجه به شرایط گیاه و خاک قابل تغییر می باشد.
  • توصیه میشود قبل از اجرای توصیه کودی آنالیز خاک و برگ مورد ارزیابی قرار گیرد.
  • در این برنامه کودهای پایه و NPK مورد استفاده قرار گیرد. در صورت لزوم از کود حیوانی پوسیده مرغوب نیز استفاده گردد.
  • توصیه میشود کودهای پایه یا نیتروژن و ازته در طول دوره رشد به صورت تقسیطی استفاده شود.
  • توصیه می شود محلول پاشی در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.
  • استفاده از کود سوپر میکرو کامل به جای کود مخصوص گوجه فرنگی امکان پذیر می باشد.
  • در صورت بروز کمبود عناصر غذایی امکان تغییر یا اضافه کردن مراحل مقدور می باشد.
  • نسبت محلول پاشی در ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد.
  • نسبت های توصیه شده برای کودآبیاری با در نظر گرفتن سیستم آبیاری قطره ای می باشد، برای کودآبیاری در آبیاری های سنتی (غرقابی) به علت هدر رفت بیشتر پیشنهاد میشود مقادیر بالاتری از کودهای توصیه شده استفاده گردد.