.

.

نتایج و عملکرد کودها

نتايج شگفت انگيز استفاده و مصرف كودهاى ريزمغذی سپهر پارميس اتفاقى نيست! كافى است شما هم يكبار از محصولات تولیدی ما استفاده نماييد تا به زمره کشاورزان و باغداران حرفه ای بپيونديد .

تصاویر

فیلم ها

اثر کود در انار
Play Video

فیلم اثر بخشی در انار

اثر کود در انگور
Play Video

فیلم اثر بخشی در انگور

تاثیر کود برنج
Play Video

فیلم اثر بخشی در برنج

تاثیر کود در پسته
Play Video

فیلم اثر بخشی در پسته

تاثیر کود در پیاز
Play Video

فیلم اثر بخشی در پیاز

تاثیر کود در توت فرنگی
Play Video

فیلم اثر بخشی در توت فرنگی

تاثیر کود در چغندرقند
Play Video

فیلم اثر بخشی در چغندرقند

تاثیر کود در خرما
Play Video

فیلم اثر بخشی در خرما

تاثیر کود در سبزیجات
Play Video

فیلم اثر بخشی در سبزیجات

تاثیر کود در سیب زمینی
Play Video

فیلم اثر بخشی در سیب زمینی

تاثیر کود در سیب
Play Video

فیلم اثر بخشی در سیب

تاثیر کود در گردو
Play Video

فیلم اثر بخشی در گردو

تاثیر کود در گوجه فرنگی
Play Video

فیلم اثر بخشی در گوجه فرنگی

تاثیر کود در یونجه
Play Video

فیلم اثر بخشی در یونجه

اثربخشی کودهای سپهر پارمیس
Play Video

فیلم تیزر نتایج اثربخشی