.

.

توصیه کودی در باغات

این برنامه های کودی به صورت عمومی و مبتنی بر استفاده از محصولات تولیدی شرکت فن آور سپهر پارمیس در محصولات باغی به تفکیک زیر می باشد:

 جهت دریافت مشاوره های تخصصی و دریافت راهنمایی های بیشتر با بخش فنی تماس بگیرید.