.

پیمایش بلاگ

آخرین مطالب

سرمازدگی در باغات

 

ﺳﺮﻣﺎزدگی و ﯾﺦ ﺑﻨﺪان در فصول سرد موجب زیان به باغات میوه میگردد و در برخی از سالها که شدت این عامل بیشتر میشود میزان خسارت نیز افزایش پیدا میکند. از لحاظ علمی گیاه با مواجه با سرمازدگی دچار تغییرات فیزیولوژیکی شده و یخ زدگی در آوند های گیاه رخ میدهد. عموما آسیب ناشی از تنش های سرمایی بسته به نوع درخت ، گونه ، رقم و شرایط تغذیه ای درختان متفاوت می باشد. با استفاده از امکاناتی نظیر پیش بینی های هوا شناسی و به کار گیری روش های علمی می توان تا حد امکان بروز آسیب های ناشی از سرمازدگی را کاهش داد.
در بروز سرمازدگی جوانه ها و گل ها بیشترین آسیب را متحمل شده و شاخه ها ، برگ ها و ریشه ها نیز دچار سرمازدگی می شوند.

دسته بندی کلی سرمازدگی

سرمازدگی انتقالی یا سیکلونی

بیشتر در فصل زمستان و در اثر ورود توده ی جریان سرد و قطبی از منطقه بروز پیدا میکند که درجه دما به زیر صفر تغییر کرده و موجب خسارت میشود.

سرمازدگی تشعشعی

بدون ورد توده هوای سرد رخ میدهد بلکه در اثر تشعشع از سطح زمین در منطقه و در شب های بدون ابر و باد ایجاد میشود. که امکان وقوع این نوع سرمازدگی در فصلول مختلف وجود دارد از جمله سرمازدگی دیررس بهاره ، سرمازدگی پاییزه و زمستانه.

عوامل مهم در پیشگیری و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ :

  1. انتخاب صحیح محل احداث باغ (توجه به موقعیت جغرافیایی و داده های هواشناسی منطقه)
  2. انتخاب گونه و رقم مناسب (استفاده از پایه های مقاوم)
  3. مدیریت آب و خاک (آبیاری پیش از یخ زدگی و حفظ رطوبت خاک و از بین بردن علفهای هرز)
  4. مدیریت تغذیه (عدم استفاده از کودهای ازته در أواخر پاییز، استفاده صحیح از عناصر پتاسیم و کلسیم)
  5. جلوگیری از ورود هوای سر به باغ (احداث درختان بادشکن،استفاده از بخاری های باغی و ایجاد دود)

از دیگر مواردی که میتوان در کمک به سرمازدگی نام برد ؛ محلول پاشی آب در شب های یخبندان ،  به تاخیر انداختن هرس درختان ، استفاده از دستگاه چاهک معکوس و حفاظت تنه درختان می باشد.
یکی از راهکارهای کاهش آسیب های سرمایی افزایش مقاومت گیاه با تغذیه می باشد چرا که درخت سالم تحمل بالاتری نسبت به مواجه با سرمازدگی دارد. ازینرو استفاده بهینه و مناسب از عناصر غذایی همچون فسفر ، منیزیم ، پتاسیم و کلسیم در طی دوره رشد گیاه حائز اهمیت می باشد.کلسیم با افزایش مقاومت دیواره سلولی باعث عدم متلاشی شدن سلول در مواجه با سرما می شود، عنصر پتاسیم نیز با افزایش فعالیت قند سازی و افزایش شیره ی سلولی باعث پایداری غشاء سیتوپلاسمی شده و مقاومت گیاه به یخ زدگی و تنش های هوایی را افزایش میدهد.