کودهای تک عنصره

کودهای ترکیبی

کود مایع NPK+TE

کود NPK+TE مایع قابل جذب دارای جذب حداکثری عناصــــر و بیشترین کارایی و غنی شده با 5 عنصر روی، منگنز، منیزیم، مس و آهن تولید شده است.

کودهای اختصاصی

کود مخصوص یونجه

دارای ترکیب متعادل از عناصر غذایی ماکرو و میکرو و مورد نیاز یونجه میباشد که موجب افزایش پنجه زنی، افزایش ضخامت ساقه و افزایش تعداد چین قابل برداشت میگردد.

کودهای خانگی

کود مایع مخصوص ریشه زایی

این کود با دارا بودن فسفر قابل جذب و با توجه به تاثیر غذایی عنصر فسفر در افزایش ریشه زایی و جوانه زنی با تامین فسفر قابل نیاز گیاهان اثر شگرفی در ریشه زایی خواهد داشت. این محصول در بسته بندی  قطره ای ۳۰ سی سی قابل عرضه می باشد.