کودهای تک عنصره

کودهای ترکیبی

کود مایع NPK+TE

کود NPK+TE مایع قابل جذب دارای جذب حداکثری عناصــــر و بیشترین کارایی و غنی شده با 5 عنصر روی، منگنز، منیزیم، مس و آهن تولید شده است.

کودهای اختصاصی

کود مخصوص پیاز

این محصول تقویت کننده عمومی محصول پیاز بوده که باعث افزایش دوام انبارداری، بهبود سایز محصول، افزایش مرغوبیت و بازارپسندی می شود.

کودهای خانگی

کود سوپر میکرو مایع مخصوص...

این محصول کود سوپر میکرو ۱۱ عنصره در بسته بندی ۳۰ سی سی و مناسب تمامی گیاهان خانگی و آپارتمانی می باشد که با داشتن ۱۱ عنصر ماکرو و میکروالمنت موجب تقویت عمومی و برطرف کننده نیاز غذایی گیاهان می باشد.