کود مایع NPK+TE

مرجع:

کود NPK+TE مایع قابل جذب دارای جذب حداکثری عناصــــر و بیشترین کارایی و غنی شده با 5 عنصر روی، منگنز، منیزیم، مس و آهن تولید شده است.

مزایای مصرف:

دارای بیشترین کارایی 

فاقد کلر و عناصر مضر

غنی شده با ۵ عنصر منیزیم، آهن روی، مس و منگنز


اهمیت:

نیتروژن، فسفر و پتاسیم سه عنصر ضروری و پر مصرف در گیاهان هستند که موجب رشد رویشی شده که عموما در طول دوره رشد مقادیر متفاوتی از این عناصر مورد نیاز گیاه می باشد. این محصول با تعادل مناسب این عناصر می تواند در تمامی مراحل رشد مورد استفاده قرار گیرد و همچنین به علت دارا بودن از عناصر منیزیم، آهن، روی، مس و منگنز تاثیرگذاری بیشتری را نشان نماید.


آنالیز عناصر غذایی در محصول مایع:

نیتروژن ۸٪

فسفر قابل جذب ۴٪

پتاسیم محلول ۵٪

منیزیم محلول ۰/۰۱۲٪

آهن محلول ۰/۵٪

روی محلول ۰/۴٪

مس محلول ۰/۰۱۴٪

منگنز محلول ۰/۰۱۴


نحوه مصرف به صورت محلول پاشی:

۲-۳ لیتر در ۴۰۰ الی ۱۰۰۰ لیتر آب

نحوه مصرف به صورت کود آبیاری:

محصولات زراعی : ۶-۴ لیتر در هکتار 

محصولات باغی : ۸-۶ لیتر در هکتار

مقادیر توصیه شده بر اساس نوع و نیاز گیاه و میزان کمبود عناصر متغیر می باشد.

مرجع ویژه

8 دیگر محصول در همین شاخه