کود منگنز کمپلکس شده ۱۸٪

مرجع:

کود کلات منگنز ۱۸٪ پودری برطرف کننده و پیشگیری کننده کمبود عنصر منگنز در سریعترین زمان میباشد.

مزایای مصرف:
درمان سریع کمبود عنصر منگنز
ایجاد مقاومت به بیماری پاخوره گندم
افزایش عملکرد در محصول گندم
افزایش عملکرد در باغات پسته

نقش منگنز در گياه:
ضروری در ‌تغذیه غلات، سیب‌زمینی و پسته
ضروري در ساخت كلروپلاست و مؤثر در رشد و بلوغ گياه
فعال كردن آنزیم‌ها و مؤثر در فرایندهای اكسيداسیون و احياء
مؤثر در کاهش نیترات و خنثی‌سازی رادیکال‌های آزاد
تأثیرگذار در تولید ریبوفلاوین، اسید اسکوربیک و کاروتن ها
موثر در فعاليت آنزيم براي فتوسنتز، سنتز پروتئین، تنفس و متابوليسم نيتروژن

آنالیز عناصر غذایی در محصول پودری:
منگنز کمپلکس شده  ۱۸٪

نحوه مصرف به صورت محلول پاشی:
یک کیلوگرم در ۴۰۰ الی ۱۰۰۰ لیتر آب
نحوه مصرف به صورت کود آبیاری:
محصولات زراعی : ۳-۱ کیلوگرم در هکتار 
محصولات باغی : ۵-۳ کیلوگرم در هکتار
نحوه مصرف به صورت چالکود:
درختان نابالغ : ۱۰-۵ گرم به ازای هر درخت
درختان بالغ : ۵۰-۱۰ گرم به ازای هر درخت 
مقادیر توصیه شده بر اساس نوع و نیاز گیاه و میزان کمبود عناصر متغیر می باشد.

مرجع ویژه

15 دیگر محصول در همین شاخه