کود پتاسیم قابل جذب ۳۵٪

مرجع:

کود پتاسیم قابل جذب ۳۵٪ پودری با جذب حداکثری و عدم تثبیت در خاک و قابلیت جذب کامل از طریق محلول پاشی و کود آبیاری تولید شده است.

مزایای مصرف:

فعال کننده آنزیم های گیاهی

جذب حداکثری توسط گیاه

دارای یون آزاد پتاسیم

باعث تغلیظ شیره ی گیاهی و ضد تنش های گیاهی ( سرما، گرما، خشکی، ...)

ایجاد مقـــاومت نسبت به تنش های محیطـــی


نقش عنصر پتاسیم در گیاه:

فعال كردن آنزیم‌های گياهي در تشكيل گل، ميوه، برگ

اصلاح طعم ، بوي ميوه و سبزیجات، رنگ گل، استحكام ساقه

ضروري در تشكيل قند، نشاسته، كربوهيدرات و كمك به فتوسنتز

ضروري در سنتز پروتئين، تقسيم سلولي در ریشه‌ها و بخش‌های گياه


آنالیز عناصر غذایی در محصول پودری:

نیتروژن کل ۴٪

پتاسیم محلول در آب ۳۵٪

آهن محلول ۲٪


نحوه مصرف به صورت محلول پاشی:

یک کیلوگرم در ۴۰۰ الی ۱۰۰۰ لیتر آب

نحوه مصرف به صورت کود آبیاری:

محصولات زراعی : ۴-۲ کیلوگرم در هکتار 

محصولات باغی : ۶-۴ کیلوگرم در هکتار

نحوه مصرف به صورت چالکود:

درختان نابالغ : ۲۵-۱۰ گرم به ازای هر درخت

درختان بالغ : ۷۵-۲۵ گرم به ازای هر درخت 

مرجع ویژه

15 دیگر محصول در همین شاخه