کود فسفر قابل جذب ۲۵٪

مرجع:

كود فسفر قابل جذب ۲۵ ٪ پودری به صورت یون های آزاد فسفر و با درصد خلوص بالا و قابل جذب تولید شده است که منجر به تسریع جذب عنصر فسفر در خاک و گیاه می شود.

مزایای مصرف:

  • افزایش ریشه زایی

  • جذب حداکثری و عدم تثبیت در خاک

  • حاوی یون آزاد فسفر با خلوص بالا

  • قابل جذب بلافاصله بعد از جوانه زنی


نقش عنصر فسفر در گیاه:

  • حائز اهمیت در تولید و انتقال انرژی در گیاه

  • مؤثر در رشد و توسعه ريشه، گل‌دهی، ميوه دهي و زودرس شدن محصول

  • اثربخش در تولید اندام‌های زایشی

  • مؤثر در ساختمان نوكلئيك اسیدها

  • ضروري براي جوانه زدن بذر، فتوسنتز، شکل‌گیری پروتئين، رشد و متابوليسم


آنالیز عناصر غذایی در محصول پودری:

فسفر قابل جذب ۲۵٪


نحوه مصرف به صورت محلول پاشی:

یک کیلوگرم در ۴۰۰ الی ۱۰۰۰ لیتر آب

نحوه مصرف به صورت کود آبیاری:

محصولات زراعی : ۳-۱ کیلوگرم در هکتار 

محصولات باغی : ۶-۴ کیلوگرم در هکتار

نحوه مصرف به صورت چالکود:

درختان نابالغ : ۲۵-۱۰ گرم به ازای هر درخت

درختان بالغ : ۷۵-۲۵ گرم به ازای هر درخت 

مرجع ویژه

15 دیگر محصول در همین شاخه