کود مایع کلات کلسیم

مرجع:

کود کلسیم کلاته ۷٪ با جذب بالا و اثر بخشی فوق العاده به صورت مایع و حاوی یون های آزاد جهت اثر بخشی موثر تر تولید شده است. 

مزایای مصرف:

درمان قطعی و کامل کمبود کلسیم در گیاه

اصلاح کننده شوری خاک

جلوگیری از ریزش میوه

افزایش دوام انبارداری و تازگی محصولات کشاورزی

موثر در جلوگیری از لهیدگی، چروکیدگی و چوب پنبه ای شدن بافت گیاه


نقش کلسیم در گياه:

افزايش دوام انبارداري محصولات

ضروري براي رشد و تقسيم سلول

بالا بردن قابليت نفوذ غشاء سلولی

تأثير در مقاومت نسبت به بیماری‌ها و مقاومت نسبت به سرمازدگی

ضروري در تشكيل ديواره سلولي و حفظ و پايداري سلول‌های گياهي


آنالیز عناصر غذایی :

نیتروژن کل ۶٪

کلسیم کلاته ۵٪

کلسیم محلول ۷٪


نحوه مصرف به صورت محلول پاشی:

۲-۳ لیتر در ۴۰۰ الی ۱۰۰۰ لیتر آب

نحوه مصرف به صورت کود آبیاری:

محصولات زراعی : ۶-۴ لیتر در هکتار 

محصولات باغی :  ۸-۶ لیتر در هکتار

مقادیر توصیه شده بر اساس نوع و نیاز گیاه و میزان کمبود عناصر متغیر می باشد.

مرجع ویژه

15 دیگر محصول در همین شاخه