کود کلات مس ۱۵٪

مرجع:

کود کلات مس ۱۵ ٪ پودری محصولی بی نظیر جهت ایجاد مقاومت نسبت به بیماریهای قارچی و باکتریایی میباشد و برطرف کننده کمبود عنصر مس با حداقل مصرف می باشد.

مزایای مصرف:

موثر در افزایش مقاومت نسبت به بیماری های باکتریایی نظیر آتشک سیب و گلابی،شانکر باکتریهایی درختان میوه هسته دار

افزایش مقاومت نسبت به بروز بیماری های قارچی مانند لکه غربالی، بوته میـری

کاهش بروز بیماری خشکیدگی سر شاخه ها(در مرکبات و پسته و...)

افزایش نفوذپذیری دیواره سلولی و فــــرآیند احیاء نیترات به آمونیــــوم


نقش مس در گياه:

مس يكي از مهم‌ترین عناصر ریزمغذی بوده و ويژگي آن، اين است كه هيچ كاتيوني نمی‌تواند جايگزين آن شود. گياهان، مس را به‌صورت يون دو ظرفيتي آن جذب می‌کنند. عنصر مس عامل بسیار مهمی جهت بالا بردن مقاومت گیاهان نسبت به آفات و بیماری‌های قارچی است.در واکنش‌های اكسيداسيون و احيا شرکت میکند و باعث فعال كردن آنزیم‌ها (سيتوكروم اكسيداز، اسكوربيك اسيد اكسيداز، پلي فنل اكسيداز و ...) شده و در نفوذپذیری ديواره سلولي و فرآيند احياء نيترات به آمونيم نیز موثر است.


آنالیز عناصر غذایی در محصول پودری:

مس محلول ۱۵٪

مس کلاته ۱۵٪


نحوه مصرف به صورت محلول پاشی:

یک کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب

نحوه مصرف به صورت کود آبیاری:

محصولات زراعی : ۳-۱ کیلوگرم در هکتار 

محصولات باغی : ۴-۲ کیلوگرم در هکتار

نحوه مصرف به صورت چالکود:

درختان نابالغ : ۵ گرم به ازای هر درخت

درختان بالغ : ۲۰-۱۰ گرم به ازای هر درخت 

مقادیر توصیه شده بر اساس نوع و نیاز گیاه و میزان کمبود عناصر متغیر می باشد.

مرجع ویژه

15 دیگر محصول در همین شاخه