توصیه کودی عمومی گوجه فرنگی بازای یک هکتار :

زمان مصرف

نحوه مصرف

نوع کود/ترکیبات

میزان مصرف

مرحله استقرار نشاء (۲ هفته تا ۱ ماه پس از انتقال نشاء)

کود آبیاری

کود فسفر قابل جذب ۲۵٪

۵ کیلوگرم

کود کلات روی ۲۰ ٪

۵ کیلوگرم

کود مایع مخصوص گوجه فرنگی

۵-۱۰ لیتر

بوته بندی

کود آبیاری

کود پودری کلات منیزیم ۷ ٪

۲-۳ کیلوگرم

کود پودری پتاسیم ۳۵ ٪

۵ کیلوگرم

کود منگنز کمپلکس شده ۱۸ ٪

۲-۳ کیلوگرم

کود کلات آهن ۱۰ ٪ + ماده آلی

۳-۶ کیلوگرم

محلول پاشی

کود مایع کلات کلسیم ۷ ٪

۲-۳ لیتر

قبل از گل دهی

کود آبیاری

کود فسفر قابل جذب ۲۵٪

۵ کیلوگرم

کود کلات روی ۲۰ ٪

۳-۵ کیلوگرم

کود مایع مخصوص گوجه فرنگی

۱۰ لیتر

محلول پاشی

کود کلات آهن ۱۰ ٪ + ماده آلی

۱-۲ کیلوگرم

ابتدای تشکیل میوه (فندقی شدن)

کود آبیاری

کود پودری پتاسیم ۳۵ ٪

۵-۷ کیلوگرم

کود مایع مخصوص گوجه فرنگی

۶-۱۲ لیتر

محلول پاشی

کود مایع کلات کلسیم ۷ ٪

۲-۳ لیتر

در طول حجم گیری میوه و رنگ آوری

کود آبیاری

کود پودری پتاسیم ۳۵ ٪

۵-۷ کیلوگرم

محلول پاشی

کود پودری کلات منیزیم ۷ ٪

۱-۲ کیلوگرم

پس از هر چین

کود آبیاری

کود پودری کلات منیزیم ۷ ٪

۲-۳ کیلوگرم

کود منگنز کمپلکس شده ۱۸ ٪

۱-۲ کیلوگرم

کود پودری پتاسیم ۳۵ ٪

۵ کیلوگرم

محلول پاشی

کود کلات آهن ۱۰ ٪ + ماده آلی

۱ کیلوگرم

کود مایع مخصوص گوجه فرنگی

۲ لیتر

توضیحات:

  • در این برنامه کودهای پایه و NPK مورد استفاده قرار گیرد. در صورت لزوم از کود حیوانی پوسیده مرغوب نیز استفاده گردد.

  • امکان استفاده از کودهای NPK همراه این برنامه تغذیه ای وجود دارد.

  • نسبت محلول پاشی در ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد.

  • محلول پاشی در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.

  • در صورت بروز کمبودهای عناصر امکان تغییر یا اضافه کردن مراحل مقدور می باشد.

  • استفاده از کود سوپر میکرو کامل به جای کود مخصوص گوجه فرنگی امکان پذیر می باشد.

  • توصیه میشود کودهای پایه یا نیتروژن و ازته در طول دوره رشد به صورت تقسیطی استفاده شود.

  • در سیستم آبیاری سنتی (غرقابی) به علت هدر رفت بالا ، از دوز حداکثری استفاده فرمائید.

  • در سیستم آبیاری قطره ای، به علت کارایی بالا از دوز حداقلی استفاده نمائید.

لیست-توصیه-کودی-زراعی.png

دستورالعمل مصرف کود