توصیه کودی عمومی کلزا بازای یک هکتار :

زمان مصرف

نحوه مصرف

نوع کود/ترکیبات

میزان مصرف

رزتی شدن

کود آبیاری

کود فسفر قابل جذب ۲۵٪

۱ کیلوگرم

کود NPK+TE مایع

۲-۳ کیلوگرم

کود سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۲-۳ کیلوگرم

به ساقه رفتن

محلول پاشی

کود کلات آهن ۱۰٪ غنی شده 

۱ کیلوگرم

کود آبیاری

کود پتاسیم ۳۵ ٪

۳-۴ کیلوگرم

کود کلات منیزیم ۷ ٪

۱-۲ کیلوگرم

قبل از گلدهی

محلول پاشی

کود روی ۲۰ ٪

۱ کیلوگرم

غلاف بندی

کود آبیاری

کود پتاسیم ۳۵ ٪

۲-۳ کیلوگرم

کود سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۲-۳ کیلوگرم

افزایش روغن

محلول پاشی

کود کلات منیزیم ۷ ٪

۱ کیلوگرم

توضیحات:

  • کودهای ازته و فسفاته (کودهای پایه) طبق سنوات قبل داده شود.

  • کود حیوانی پوسیده مرغوب نیز استفاده گردد.

  • محلول پاشی در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.

  • نسبت محلول پاشی در ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد.

  • در صورت بروز کمبودهای عناصر امکان تغییر یا اضافه کردن مراحل مقدور می باشد.

  • در سیستم آبیاری سنتی (غرقابی) به علت هدر رفت بالا ، از دوز حداکثری استفاده فرمائید.

  • در سیستم آبیاری قطره ای، به علت کارایی بالا از دوز حداقلی استفاده نمائید.

لیست-توصیه-کودی-زراعی.png

دستورالعمل مصرف کود