توصیه کودی عمومی پیاز بازای یک هکتار :

زمان مصرف

نحوه مصرف

نوع کود

میزان مصرف

۱-۴ برگی

کود آبیاری

کود پودری فسفر قابل جذب ۲۵٪

۲-۴ کیلوگرم

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۲-۴ کیلوگرم

کود پودری پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۲-۴ کیلوگرم

کود پودری روی ۲۰ ٪

۲-۴ کیلوگرم

۵-۷ برگی

محلول پاشی

کود کلات آهن ۱۰ ٪ + ماده آلی

۱ کیلوگرم

از ۷ برگی تا شروع رشد غده پیاز

کود آبیاری

کود پودری پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۲-۴ کیلوگرم

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۲-۴ کیلوگرم

کود پودری فسفر قابل جذب ۲۵٪

۲-۴ کیلوگرم

طی کامل شدن رشد غده پیاز

محلول پاشی

کود مایع کلات کلسیم ۷٪

۲ لیتر

۳ هفته قبل از برداشت

کود آبیاری

کود پودری پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۲-۴ کیلوگرم

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۲-۴ کیلوگرم

توضیحات:

  • توصیه فوق به صورت عمومی بوده و با کمبود عناصر و شرایط مختلف قابل تغییر می باشد.

  • کودهای ازته و فسفاته (کودهای پایه) طبق سنوات قبل داده شود.

  • برای استفاده از کود حیوانی حتما نوع پوسیده و مرغوب آن استفاده گردد.

  • محلول پاشی در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.

  • در سیستم آبیاری سنتی (غرقابی) به علت هدر رفت بالا ، از دوز حداکثری استفاده فرمائید.

  • در سیستم آبیاری قطره ای، به علت کارایی بالا از دوز حداقلی استفاده نمائید.

  • دوز محلول پاشی در ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد.

لیست-توصیه-کودی-زراعی.png

دستورالعمل مصرف کود