توصیه کودی عمومی سیب زمینی بازای یک هکتار :

زمان مصرف

نحوه مصرف

نوع کود

میزان مصرف

توسعه جوانه

کود آبیاری

کود NPK+TE مایع

۴-۶ لیتر

کود مایع فسفر ۹ ٪

۶-۸ لیتر

رشد رویشی

کود آبیاری

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۲-۴ کیلوگرم

کود پودری روی ۲۰ ٪

۲-۴ کیلوگرم

کود  کلات منیزیم ۷ ٪

۱-۲ کیلوگرم

کود مایع نیتروژن ۲۰ ٪

۶-۸ لیتر

تشکیل غده ها

محلول پاشی

کود کلات آهن ۱۰ ٪ + ماده آلی

۱ کیلوگرم

کود مایع سپهر ۴ (Fe+Zn+Mn+K)

1 لیتر

پر شدن غده ها

کود آبیاری

کود پودری پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۴-۶ کیلوگرم

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۲ کیلوگرم

کود پودری منگنز کمپلکس شده ۱۸٪

۱-۲ کیلوگرم

محلول پاشی

کود پودری پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۱ کیلوگرم

بلوغ غده ها

محلول پاشی

کود مایع سپهر ۴ (Fe+Zn+Mn+K)

1 لیتر

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۱ کیلوگرم

توضیحات:

  • توصیه فوق به صورت عمومی بوده و با کمبود عناصر و شرایط مختلف قابل تغییر می باشد.

  • کودهای ازته و فسفاته (کودهای پایه) طبق سنوات قبل داده شود.

  • برای استفاده از کود حیوانی حتما نوع پوسیده و مرغوب آن استفاده گردد.

  • محلول پاشی در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.

  • دوز محلول پاشی در ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد.

  • در سیستم آبیاری سنتی (غرقابی) به علت هدر رفت بالا ، از دوز حداکثری استفاده فرمائید.

  • در سیستم آبیاری قطره ای، به علت کارایی بالا از دوز حداقلی استفاده نمائید.

  • در صورت کمبود مس در خاک، استفاده از کلات مس به صورت کود آبیاری توصیه می شود.

  • در صورت کمبود کلسیم، استفاده از کلات کلسیم به صورت محلول پاشی توصیه می شود.

لیست-توصیه-کودی-زراعی.png

دستورالعمل مصرف کود