.

.

زمان مصرف

نحوه مصرف

نوع کود/ترکیبات

میزان مصرف

اواخر زمستان

چالکود

کود پودری فسفر قابل جذب ۲۵٪

۵۰ گرم

کود پودری روی ۲۰ ٪ 

۵۰ گرم

کود پودری پتاسیم ۳۵ ٪

۵۰ گرم

کود پودری مس ۱۵ ٪

۱۰ گرم

کود پودری کلات منیزیم ۷٪

۱۰ گرم

تورم جوانه، قبل از گلدهی

محلول پاشی

کود مایع سپهر ۳ (روی+بر+ازت)

۲ لیتر

کود مایع سوپر میکرو کامل ۱۱ عنصره

۱ لیتر

بعد از ریزش گلبرگ ها و تبدیل گل به میوه

کود آبیاری

کود پودری روی ۲۰ ٪ 

۲ کیلوگرم

کود پودری کلات منیزیم ۷٪

۲ کیلوگرم

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۲-۴ کیلوگرم

محلول پاشی

کود پودری کلات آهن ۱۰٪ غنی شده 

۱-۲ کیلوگرم

تکمیل و سخت شدن هسته (قابل تکرار در فاصله ۲۰ روز بعد)

کود آبیاری

کود پودری پتاسیم ۳۵ ٪

4 کیلوگرم

کود پودری کلات منیزیم ۷ ٪

3 کیلوگرم

محلول پاشی

کود پودری پتاسیم ۳۵ ٪

۱-۲ کیلوگرم

۲۰ روز قبل از برداشت محصول

محلول پاشی

کود مایع سپهر ۵ (کلسیم+بر)

۲ لیتر


توضیحات:

  • برنامه کودی فوق به صورت عمومی و بازای یک هکتار بوده و با توجه به شرایط گیاه و خاک قابل تغییر می باشد.
  • در برنامه فوق میبایست کود های پایه و دامی طبق دستورالعمل های استاندارد استفاده گردد.
  • توصیه می شود محلول پاشی در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.
  • در صورت بروز کمبود عناصر غذایی امکان تغییر یا اضافه کردن مراحل مقدور می باشد.
  • برای چالکود ۲ الی ۴ چاله در ابعاد ۴۰ × ۴۰ سانتی متر و با عمقی که به ریشه آسیب نرسد در سایه انداز درخت حفر گردد و پس از ترکیب نمودن کودها به داخل حفره ها برگردانده شود. (کود مس جهت درمان و پیشگیری بیماری لکه طاووسی مناسب می باشد.)
  • نسبت محلول پاشی در ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد.

لیست-توصیه-کودی-باغات.pngدستورالعمل مصرف کود