توصیه کودی عمومی ذرت بازای یک هکتار :

زمان مصرف

نحوه مصرف

نوع کود

میزان مصرف

بعد از آبزار (تشنگی)

محلول پاشی

کود پودری فسفر قابل جذب ۲۵٪

۱ کیلوگرم

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۱ کیلوگرم

۴-۶ برگی

کود آبیاری

کود پودری فسفر قابل جذب ۲۵٪

۲-۴ کیلوگرم

کود پودری روی ۲۰ ٪

۲-۴ کیلوگرم

کود پودری منگنز کمپلکس شده ۱۸٪

۲-۴ کیلوگرم

کود پودری سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۲-۴ کیلوگرم

قبل از ظهور

گل آذین نر

محلول پاشی

کود پودری پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۲ کیلوگرم

کود مخصوص ذرت

2 لیتر

دانه بندی

محلول پاشی

کود پودری پتاسیم قابل جذب ۳۵ ٪

۲ کیلوگرم

کود پودری کلات آهن ۱۰٪ غنی شده 

۱ کیلوگرم

توضیحات:

  • توصیه فوق مناسب ذرت دانه ای می باشد.

  • برای ذرت علوفه ای مرحله ۱ و ۲ انجام شود و زمانی که ارتفاع ذرت به ۶۰-۸۰ سانتی متری رسید مرحله ۴ انجام گردد. (مرحله ۳ حذف میشود.)

  • کودهای ازته و فسفاته (کودهای پایه) طبق سنوات قبل داده شود.

  • کود حیوانی پوسیده مرغوب نیز استفاده گردد.

  • محلول پاشی در ساعات اولیه صبح یا غروب بدور از نور خورشید صورت گیرد.

  • نسبت محلول پاشی در ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد.

  • در صورت بروز کمبودهای عناصر امکان تغییر یا اضافه کردن مراحل مقدور می باشد.

  • در صورت عدم امکان محلول پاشی میتوان مراحل ۱، ۳ و ۴ را به صورت کودآبیاری با افزایش دوز کود انجام داد.

  • در سیستم آبیاری سنتی (غرقابی) به علت هدر رفت بالا ، از دوز حداکثری استفاده فرمائید.

  • در سیستم آبیاری قطره ای، به علت کارایی بالا از دوز حداقلی استفاده نمائید.

لیست-توصیه-کودی-زراعی.png

دستورالعمل مصرف کود