توصیه کودی عمومی خیار گلخانه ای بازای ۱۰۰۰ متر مربع  :

زمان مصرف

نحوه مصرف

نوع کود

میزان مصرف

۴ روز بعد از انتقال نشاء

کود آبیاری

کود فسفر قابل جذب ۲۵٪

۳۰۰ گرم

کود روی ۲۰ ٪

۵۰۰ گرم

۵ روز بعد از مرحله اول

کود آبیاری

کود پتاسیم ۳۵ ٪

۱ کیلوگرم

کود فسفر قابل جذب ۲۵٪

۲۰۰ گرم

کود مایع نیتروژن ۲۰ ٪

۱ لیتر

محلول پاشی

کود سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۱۵۰ گرم

یکهفته بعد از مرحله دوم

کود آبیاری

کود پتاسیم ۳۵ ٪

۱ کیلوگرم

کود مس ۷ ٪

۵۰ سی سی

کود مایع نیتروژن ۲۰ ٪

۱ لیتر

محلول پاشی

کود مایع مخصوص خیار

۳۰۰ سی سی

قبل از گلدهی

محلول پاشی

کود مایع سپهر ۳ (روی+بُر+نیتروژن)

۳۰۰ سی سی

کود آبیاری

کود پتاسیم ۳۵ ٪

 ۱ کیلوگرم

کود کلات آهن ۱۰٪ غنی شده 

 ۱ کیلوگرم

بعد از گلدهی

کود آبیاری

کود منگنز ۱۲ ٪

۵۰۰ سی سی

کود پتاسیم ۳۵ ٪

۱ کیلوگرم

محلول پاشی

کود کلات کلسیم ۷٪

۳۰۰ سی سی

بعد از گلدهی تا اولین برداشت، هر هفته یک نوبت

کود آبیاری

کود سوپر میکرو کامل ۱۳ عنصره

۵۰۰ گرم

کود پتاسیم ۳۵ ٪

۵۰۰ گرم

کود مایع سپهر ۴ (K+Fe+Zn+Mn)

۵۰۰ سی سی

محلول پاشی

کود مایع مخصوص خیار

۱۵۰ سی سی

کود سوپر میکرو کامل ۱۱ عنصره

۱۵۰ سی سی

بعد از هر برداشت

کود آبیاری

کود پتاسیم ۳۵ ٪

۵۰۰ گرم

محلول پاشی

کود سوپر میکرو کامل ۱۱ عنصره

۳۰۰ سی سی

توضیحات:

  • توصیه فوق به صورت عمومی بوده که در صورت بروز کمبود عناصر و در شرایط مختلف قابل تغییر می باشد.

  • بهتر است از کودهای NPK مطابق سنوات قبل و مصرف بهینه استفاده گردد.

  • قبل از استفاده حتما pH اندازه گیری شود. در سیستم آبیاری هیدروپونیک، به علت خصوصیات کودهای تولیدی ممکن است نیازی به اضافه نمودن اسید مضاعف نباشد.

  • دوز مصرفی در سیستم آبیاری هیدروپونیک بسته به نوع DRIP و DWC متفاوت می باشد.

  • در صورت بروز کمبود های شایع نظیر آهن ، منگنز و کلسیم میتوان به صورت جداگانه محلول پاشی کود کلات آهن ، کود کلات کلسیم ‌و کود پودری منگنز کمپلکس شده را انجام داد.

  • نسبت محلول پاشی مراحل بالا ترکیب کودها در ۱۰۰ لیتر آب می باشد.

لیست-توصیه-کودی-زراعی.png

دستورالعمل مصرف کود