کود سوپر میکرو مایع مخصوص گیاهان خانگی

مرجع:

این محصول کود سوپر میکرو ۱۱ عنصره در بسته بندی ۳۰ سی سی و مناسب تمامی گیاهان خانگی و آپارتمانی می باشد که با داشتن ۱۱ عنصر ماکرو و میکروالمنت موجب تقویت عمومی و برطرف کننده نیاز غذایی گیاهان می باشد.

زمان و نحوه مصرف:
۳۰ قطره در یک لیتر آب ترکیب شود و هر ۱۵ روز یکبار به اندازه آب مصرفی گیاه از این محلول کوددهی خاکی (از طریق ریشه) یا برگی (فقط از طریق اسپری به برگ و ساقه) صورت گیرد.

مرجع ویژه

4 دیگر محصول در همین شاخه