کود پودری آهن غنی شده ۵۰ گرمی مخصوص گیاهان آپارتمانی

مرجع:

این محصول خانگی در بسته بندی ۵۰ گرمی و شامل عناصر غذایی ضروری و مورد نیاز گياهان آپارتمانی بوده و با تقویت عمومی آنها موجب جلوگیری از ریزش و زرد شدن برگ‌ها شده در کوتاه‌ترین مدت تأثير خود را نشان می‌دهد.

زمان و نحوه مصرف:
۳ گرم معادل نصف قاشق چای‌خوری از این محصول را در ۲ لیتر آب ترکیب نموده و ماهی یک‌بار به‌اندازه آب مصرفی گیاه از ترکیب تهیه شده در خاک گیاه استفاده گردد. از محلول پاشی این محصول به روی گیاهان گل دار خودداری گردد.مرجع ویژه

4 دیگر محصول در همین شاخه