کود منگنز کمپلکس شده ۱۸٪

مرجع: شرکت فن آور سپهر پارمیس

کود منگنز کمپلکس شده ۱۸٪ پودری برطرف کننده و پیشگیری کننده کمبود عنصر منگنز در سریعترین زمان میباشد.

اهمیت و معرفی محصول:

منگنز جزو عناصر ریزمغذی است که برای فتوسنتز ، متابوليسم ازت و تشكيل ساير تركيباتي كه براي متابوليسم گياه لازم اند بكار ميرود ، منگنز در واكنش هاي انتقال الكتـــرون در گياه دخالت دارد و در توليد كلروفيل موثر است از اينرو نقش منگنز در گياه مشاركت در سيستمهاي تركيبي است. تحرک این عنصر در گیاه کم بوده و در مناطق خشک و در خاکهای با مواد آلی زیاد، کمبود آن مشاهده میشود. در واقع مقدار منگنز مورد نياز گياه، مقدار حدواسطي است که بين کمبود منگنز و بیشبود آن(سمیت) براي گياه در نظر گرفته ميشود. این کود با میزان مصرف کم میتواند کمبود منگنز را سریعا درمان نموده و باعث افزایش بهره وری محصولاتی نظیر پسته، غلات، سیب زمینی و ... شود. همچنین میتواند نقش بسزایی در افزایش مقاومت نسبت به بیماری پاخوره گندم ایجاد نماید.


مزایای مصرف:
درمان سریع کمبود عنصر منگنز
ایجاد مقاومت به بیماری پاخوره گندم
افزایش عملکرد در محصول گندم
افزایش عملکرد در باغات پسته

نقش منگنز در گياه:
ضروری در ‌تغذیه غلات، سیب‌زمینی و پسته
ضروري در ساخت كلروپلاست و مؤثر در رشد و بلوغ گياه
فعال كردن آنزیم‌ها و مؤثر در فرایندهای اكسيداسیون و احياء
مؤثر در کاهش نیترات و خنثی‌سازی رادیکال‌های آزاد
تأثیرگذار در تولید ریبوفلاوین، اسید اسکوربیک و کاروتن ها
موثر در فعاليت آنزيم براي فتوسنتز، سنتز پروتئین، تنفس و متابوليسم نيتروژن

آنالیز عناصر غذایی در محصول پودری:
منگنز کمپلکس شده  ۱۸٪

نحوه مصرف به صورت محلول پاشی:
یک کیلوگرم در ۴۰۰ الی ۱۰۰۰ لیتر آب
نحوه مصرف به صورت کود آبیاری:
محصولات زراعی : ۳-۱ کیلوگرم در هکتار 
محصولات باغی : ۵-۳ کیلوگرم در هکتار
نحوه مصرف به صورت چالکود:
درختان نابالغ : ۱۰-۵ گرم به ازای هر درخت
درختان بالغ : ۵۰-۱۰ گرم به ازای هر درخت 
مقادیر توصیه شده بر اساس نوع و نیاز گیاه و میزان کمبود عناصر متغیر می باشد.

شرکت فن آور سپهر پارمیس

مرجع ویژه

15 دیگر محصول در همین شاخه