کود مایع پتاسیم ۱۰٪ غنی شده

مرجع: شرکت فن آور سپهر پارمیس

کود پتاسیم ۱۰٪ غنی شده مایع، با جذب حداکثری و عدم تثبیت در خاک و قابلیت جذب کامل از طریق محلول پاشی و کود آبیاری تولید شده است.

اهمیت و معرفی محصول کود پتاسیم قابل جذب :
پتاسیم به عنوان عنصر پایه و فعال کننده آنزیم های متعددی در گیاهان نقش دارد و عامل افزایش وزن خشک دانه و میوه می باشد، پتاسیم با تغلیظ شیره ی گیاهی در گیاه باعث ایجاد مقـــاومت نسبت به تنش های محیطـــی ( سرما، گرما، خشکی، ...) و استرس های گیاهی می شود. اما عموما مصرف زیاد کودهای پتاسه، موجب بی تحرک باقی ماندن و عدم جذب پتاسیم در خاک و گیاه میشود. اما کود پتاسیم قابل جذب شرکت فن آور سپهر پارمیس به صورت سریع الجذب و حاوی یون قابل جذب تولید شده که  باعث عدم تثبیت و غیر محلول شدن آن در خاک شده و جذب حداکثری دارد.


مزایای مصرف:

فعال کننده آنزیم های گیاهی

جذب حداکثری توسط گیاه

دارای یون آزاد پتاسیم

باعث تغلیظ شیره ی گیاهی و ضد تنش های گیاهی ( سرما، گرما، خشکی، ...)

ایجاد مقـــاومت نسبت به تنش های محیطـــی


نقش عنصر پتاسیم در گیاه:

فعال كردن آنزیم‌های گياهي در تشكيل گل، ميوه، برگ

اصلاح طعم ، بوي ميوه و سبزیجات، رنگ گل، استحكام ساقه

ضروري در تشكيل قند، نشاسته، كربوهيدرات و كمك به فتوسنتز

ضروري در سنتز پروتئين، تقسيم سلولي در ریشه‌ها و بخش‌های گياه


آنالیز عناصر غذایی در محصول مایع:

نیتروژن کل ۴٪

پتاسیم محلول در آب ۱۰٪

منیزیم محلول ۲٪

آهن محلول ۱٪

روی محلول ۱٪


نحوه مصرف به صورت محلول پاشی:

۲-۳ لیتر در ۴۰۰ الی ۱۰۰۰ لیتر آب

نحوه مصرف به صورت کود آبیاری:

محصولات زراعی : ۶-۴ لیتر در هکتار 

محصولات باغی :  ۸-۶ لیتر در هکتار

شرکت فن آور سپهر پارمیس

مرجع ویژه

15 دیگر محصول در همین شاخه