کود مایع منیزیم ۵٪

مرجع: شرکت فن آور سپهر پارمیس

کود مایع منیزیم حاوی نیتروژن با میزان مصرف کم برطرف کننده کمبود عنصر منیزیم و با قابلیت جذب بالا می باشد.

اهمیت و معرفی کود کلات منیزیم:

منیزیم به عنوان عنصر پر اهمیت ثانویه در ماکرو المنتها، نقش مهمی را در گیاه ایفا میکند. منیزیم با دخالت در آسيميلاسيون سنتز و انتقال نشاسته و پروتئين، يكـي از كليدي ترين عناصر در پر شدن دانه و در نتيجه افزايش وزن هزار دانه مي باشد و موثر در تشکیل هسته در میوه های هسته داراست، همچنین عامل افزایش روغن در دانه های روغنی نظیر کلزا می باشد. منیزیم در متابولیسم نیتروژن و فسفر نیز موثر بوده و در جذب بهتر آب توسط گیاه کمک مینماید. عموما در مناطق با بارندگی بالا (به علت آبشویی)، کمبود منیزیم شایع است. این کود با میزان مصرف کم در واحد سطح؛ علاوه بر تأمین و برطرف نمودن کمبود منیزیم مورد نیاز گیاهان، موجب افزایش طـول عمـر قسمتهاي سبز گياه ، ساخته شدن مواد آلی به علت بهبود انجام فتوسنتز و  افزایش رنگدهی در محصولات می شود.


مزایای مصرف:

ضروی در فتوسنتز و موثر در متابولیسم ازت و فسفر

افزایش درصد روغن در دانه های روغنی

موثر در تشکیل هسته در میوه های هسته دار

درمان کمبود منیزیم در مناطق با بارندگی زیاد بهبود رنگ محصولات


نقش منیزیم در گياه:

ضروري در فتوسنتز و بخشي از ساختمان مولكول كلروفيل

مؤثر در متابولیسم ازت و فسفر

مهم در تشكيل و سنتز پروتئين

سبب جذب بهتر آب توسط گیاه می‌شود

نقش مثبتی در افزایش روغن تولیدی در گیاهان دارد (مانند زیتون)

در درختان میوه هسته‌دار مانند هلو، گوجه‌سبز و مرکبات منیزیم در ساخت هسته نقش فعالی دارد


آنالیز عناصر غذایی در محصول مایع:

نیتروژن کل ۵٪

منیزیم محلول ۵٪


نحوه مصرف به صورت محلول پاشی:

۲-۳ لیتر در ۴۰۰ الی ۱۰۰۰ لیتر آب

نحوه مصرف به صورت کود آبیاری:

محصولات زراعی : ۶-۴ لیتر در هکتار 

محصولات باغی : ۸-۶ لیتر در هکتار

مقادیر توصیه شده بر اساس نوع و نیاز گیاه و میزان کمبود عناصر متغیر می باشد.

شرکت فن آور سپهر پارمیس

مرجع ویژه

15 دیگر محصول در همین شاخه