کود مایع منگنز ۱۲٪

مرجع: شرکت فن آور سپهر پارمیس

کود مایع منگنز ۱۲٪ حاوی نیتروژن برطرف کننده و پیشگیری کننده کمبود عنصر منگنز در سریعترین زمان میباشد.

اهمیت و معرفی محصول:

منگنز جزو عناصر ریزمغذی است که برای فتوسنتز ، متابوليسم ازت و تشكيل ساير تركيباتي كه براي متابوليسم گياه لازم اند بكار ميرود ، منگنز در واكنش هاي انتقال الكتـــرون در گياه دخالت دارد و در توليد كلروفيل موثر است از اينرو نقش منگنز در گياه مشاركت در سيستمهاي تركيبي است. تحرک این عنصر در گیاه کم بوده و در مناطق خشک و در خاکهای با مواد آلی زیاد، کمبود آن مشاهده میشود. در واقع مقدار منگنز مورد نياز گياه، مقدار حدواسطي است که بين کمبود منگنز و بیشبود آن(سمیت) براي گياه در نظر گرفته ميشود. این کود با میزان مصرف کم میتواند کمبود منگنز را سریعا درمان نموده و باعث افزایش بهره وری محصولاتی نظیر پسته، غلات، سیب زمینی و ... شود. همچنین میتواند نقش بسزایی در افزایش مقاومت نسبت به بیماری پاخوره گندم ایجاد نماید.


مزایای مصرف:

درمان سریع کمبود عنصر منگنز

ایجاد مقاومت به بیماری پاخوره گندم

افزایش عملکرد در محصول گندم

افزایش عملکرد در باغات پسته


نقش منگنز در گياه:

ضروری در ‌تغذیه غلات، سیب‌زمینی و پسته

ضروري در ساخت كلروپلاست و مؤثر در رشد و بلوغ گياه

فعال كردن آنزیم‌ها و مؤثر در فرایندهای اكسيداسیون و احياء

مؤثر در کاهش نیترات و خنثی‌سازی رادیکال‌های آزاد

تأثیرگذار در تولید ریبوفلاوین، اسید اسکوربیک و کاروتن ها

موثر در فعاليت آنزيم براي فتوسنتز، سنتز پروتئین، تنفس و متابوليسم نيتروژن


آنالیز عناصر غذایی در محصول مایع:

نیتروژن کل ۵٪

منگنز محلول ۱۲٪


نحوه مصرف به صورت محلول پاشی:

۲-۳ لیتر در ۴۰۰ الی ۱۰۰۰ لیتر آب

نحوه مصرف به صورت کود آبیاری:

محصولات زراعی : ۶-۴ لیتر در هکتار 

محصولات باغی : ۸-۶ لیتر در هکتار

مقادیر توصیه شده بر اساس نوع و نیاز گیاه و میزان کمبود عناصر متغیر می باشد.

شرکت فن آور سپهر پارمیس

مرجع ویژه

15 دیگر محصول در همین شاخه