کود مایع مس ۷٪

مرجع: شرکت فن آور سپهر پارمیس

کود مایع مس حاوی نیتروژن برطرف کننده کمبود عنصر مس بوده و باعث ایجاد مقاومت گیاهان نسبت به بیماریهای قارچی و باکتریایی می گردد.

اهمیت و معرفی محصول:

مس يكي از مهم‌ترین عناصر ریزمغذی است که هيچ كاتيوني نمیتواند جايگزين آن شود. عنصر مس باعث فعال كردن آنزیمهای سيتوكروم اكسيداز، اسكوربيك اسيد اكسيداز، پلي فنل اكسيداز و ... میشود و در نفوذپذیری ديواره سلولي و فرآيند احياء نيترات به آمونيم نیز موثر است، همچنین این عنصر عامل بسیار مهمی در جهت افزایش مقاومت گیاهان نسبت به آفات و بیماری‌های قارچی محسوب می شود. میزان بالای نیتروژن خاک، استفاده بی رویه از کودهای حیوانی، خاکهای شنی- قلیایی و خاک های رسی غنی از مواد آلی عوامل موثری در کمبود عنصر مس به شمار می روند. 

این کود با قابلیت جذب بالا علاوه بر درمان کمبود عنصر مس، باعث افزایش مقاومت به بیماریهای باکتریایی نظیر آتشک سیب و گلابی،  شانکر باکتریایی، لکه غربالی، بوته میری و کاهش بروز خشکیدگی سرشاخه ها می شود.


مزایای مصرف:

موثر در افزایش مقاومت نسبت به بیماری های باکتریایی نظیر آتشک سیب و گلابی،شانکر باکتریهایی درختان میوه هسته دار

افزایش مقاومت نسبت به بروز بیماری های قارچی مانند لکه غربالی، بوته میـری

کاهش بروز بیماری خشکیدگی سر شاخه ها(در مرکبات و پسته و...)

افزایش نفوذپذیری دیواره سلولی و فــــرآیند احیاء نیترات به آمونیــــوم


نقش مس در گياه:

مس يكي از مهم‌ترین عناصر ریزمغذی بوده و ويژگي آن، اين است كه هيچ كاتيوني نمی‌تواند جايگزين آن شود. گياهان، مس را به‌صورت يون دو ظرفيتي آن جذب می‌کنند. عنصر مس عامل بسیار مهمی جهت بالا بردن مقاومت گیاهان نسبت به آفات و بیماری‌های قارچی است.در واکنش‌های اكسيداسيون و احيا شرکت میکند و باعث فعال كردن آنزیم‌ها (سيتوكروم اكسيداز، اسكوربيك اسيد اكسيداز، پلي فنل اكسيداز و ...) شده و در نفوذپذیری ديواره سلولي و فرآيند احياء نيترات به آمونيم نیز موثر است.


آنالیز عناصر غذایی در محصول مایع:

نیتروژن کل ۴٪

مس محلول ۷٪


نحوه مصرف به صورت محلول پاشی:

۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب

نحوه مصرف به صورت کود آبیاری:

محصولات زراعی : ۵-۳ لیتر در هکتار 

محصولات باغی : ۸-۶ لیتر در هکتار 

مقادیر توصیه شده بر اساس نوع و نیاز گیاه و میزان کمبود عناصر متغیر می باشد.

شرکت فن آور سپهر پارمیس

مرجع ویژه

15 دیگر محصول در همین شاخه