کودهای تک عنصره پودری

کودهای تک عنصره پودری

8 محصول وجود دارد

نمایش 1 تا 8 از 8 مورد

فیلترهای فعال

کود کلات آهن ۱۲٪

کود کلات آهن ۱۲ ٪ پودری با حلالیت بالا و اثربخشی بسیار مطلوب در خاک های قلیایی به علت pH اسیدی محصول تولید شده که برطرف کننده کمبود عنصر آهن در سریعترین زمان با جذب کامل می باشد.

کود فسفر قابل جذب ۲۵٪

كود فسفر قابل جذب ۲۵ ٪ پودری به صورت یون های آزاد فسفر و با درصد خلوص بالا و قابل جذب تولید شده است که منجر به تسریع جذب عنصر فسفر در خاک و گیاه می شود.

کود کلات مس ۱۵٪

کود کلات مس ۱۵ ٪ پودری محصولی بی نظیر جهت ایجاد مقاومت نسبت به بیماریهای قارچی و باکتریایی میباشد و برطرف کننده کمبود عنصر مس با حداقل مصرف می باشد.