کود مایع آهن غنی شده

مرجع:

کود مایع آهن غنی شده با عناصر کمکی برای ارتقای عملکرد و افزایش حلالیت تمامی کودهای آهن پودری سازگار و قابل مصرف بوده و باعث افزایش راندمان می شود.

مزایای مصرف:

کمک به جذب بهتر کودهای رایج کلات آهن با بنیان EDTA و EDDHA

درمان کمبود عنصر آهن و ایجاد تعادل در تغذیه گیاهی

غنی شده با ۶ عنصر


آنالیز عناصر غذایی در محصول مایع:

نیتروژن کل ۳٪

پتاسیم محلول ۱٪

منیزیم محلول ۳٪

کلسیم محلول ۰/۸٪

آهن محلول ۳/۵٪

روی محلول ۱٪

مس محلول ۰/۲٪

منگنز محلول ۱٪


نحوه مصرف به صورت محلول پاشی:

یک کیلوگرم یا ۲ لیتر در ۴۰۰ الی ۱۰۰۰ لیتر آب

نحوه مصرف به صورت کود آبیاری:

محصولات زراعی : ۶-۴ لیتر در هکتار 

محصولات باغی : ۱۰-۶ لیتر در هکتار

مقادیر توصیه شده بر اساس نوع و نیاز گیاه و میزان کمبود عناصر متغیر می باشد.

مرجع ویژه

8 دیگر محصول در همین شاخه