کود ترکیبی سپهر ۲ (کلسیم+روی+منگنز)

مرجع:

این ترکیب پیشگیری کننده همزمان تاثیرات ناشی از کمبود عناصر کلسیم ، روی و منگز را بدنبال دارد.

مزایای مصرف:

درمان کمبود همزمان عناصر کلسیم، روی و منگنز

جلوگیری از ریزش در درختان

بهبود کیفیت محصولات آجیلی


اهمیت :

این ترکیب پیشگیری کننده همزمان تاثیرات ناشی از کمبود عناصر کلسیم ، روی و منگز را بدنبال دارد. با تامین کلسیم موجب استحکام میوه شده و با دارا بودن مقادیر مناسب از عنصر روی تحریک کننده هورمون های رشد گیاهی بوده و به علت وجود منگنز موجب افزایش عملکرد در گیاهان می گردد.


آنالیز عناصر غذایی :

نیتروژن کل ۴٪

کلسیم محلول ۰/۴٪

روی محلول ۵٪

منگنز محلول ۵٪


نحوه مصرف به صورت محلول پاشی:

۲-۳ لیتر در ۴۰۰ الی ۱۰۰۰ لیتر آب

نحوه مصرف به صورت کود آبیاری:

محصولات زراعی : ۶-۴ لیتر در هکتار 

محصولات باغی :  ۸-۶ لیتر در هکتار

مقادیر توصیه شده بر اساس نوع و نیاز گیاه و میزان کمبود عناصر متغیر می باشد.

مرجع ویژه

8 دیگر محصول در همین شاخه