کود ترکیبی سپهر ۵ (کلسیم+بر)

مرجع:

این ترکیب کودی مایع باعث جذب و انتقـال سریع تر و کـامل تر عنصر کلسیم در ترکیب با بُر شده و منجر به کــاهش ریزش میـوه و افزایش دوام انبارداری میگردد.

مزایای مصرف:

جذب کامل تر کلسیم

افزایش ماندگاری محصولات

جلوگیری از ترکیدگی در پوسته

جلوگیری از ریزش میوه


اهمیت :

این محصول شامل یون‌های قابل‌جذب کلسیم و بـُـر می‌باشد که با خلوص بالا موجب برطرف شدن کمبود هر دو عنصر می‌گردد. از آنجائی که عنصر بـُـر نقش کلیدی در انتقال کلسیم در گیاه دارد موجب جذب سریع‌تر و کامل‌تر کلسیم می شود. استفاده از این ترکیب قبل از برداشت محصول باعث بهبود خاصیت و دوام انبارداری می‌گردد.


ترکیب عناصر غذایی:

نیتروژن کل ۷٪

کلسیم محلول ۶٪

بر محلول ۰/۵ ٪


نحوه مصرف به صورت محلول پاشی:

۲-۳ لیتر در ۴۰۰ الی ۱۰۰۰ لیتر آب

نحوه مصرف به صورت کود آبیاری:

محصولات زراعی : ۶-۴ لیتر در هکتار 

محصولات باغی :  ۸-۶ لیتر در هکتار

مقادیر توصیه شده بر اساس نوع و نیاز گیاه و میزان کمبود عناصر متغیر می باشد.

مرجع ویژه

8 دیگر محصول در همین شاخه