کود ترکیبی سپهر ۵ (کلسیم+بر)

مرجع: شرکت فن آور سپهر پارمیس

این ترکیب کودی مایع باعث جذب و انتقـال سریع تر و کـامل تر عنصر کلسیم در ترکیب با بُر شده و منجر به کــاهش ریزش میـوه و افزایش دوام انبارداری میگردد.

معرفی محصول سپهر ۵ (کود مایع ترکیبی کلسیم + بر) :

این محصول شامل یون‌های قابل‌جذب عناصرکلسیم و بـُـر بوده که با خلوص بالا موجب برطرف شدن  کمبود هر دو عنصر می‌گردد. از آنجائی که عنصر بـُـر نقش کلیدی در انتقال کلسیم در گیاه دارد؛ استفاده از این کود موجب جذب سریع‌تر و کامل‌تر عنصر کلسیم شده و مصرف این ترکیب حدود یکماه قبل از برداشت محصول باعث بهبود خاصیت و دوام انبارداری (ماندگاری) همچنین جلوگیری از ترکیدگی پوسته  و جلوگیری از ریزش میوه می‌گردد.


مزایای مصرف:

جذب کامل تر کلسیم

افزایش ماندگاری محصولات

جلوگیری از ترکیدگی در پوسته

جلوگیری از ریزش میوه


اهمیت :

این محصول شامل یون‌های قابل‌جذب کلسیم و بـُـر می‌باشد که با خلوص بالا موجب برطرف شدن کمبود هر دو عنصر می‌گردد. از آنجائی که عنصر بـُـر نقش کلیدی در انتقال کلسیم در گیاه دارد موجب جذب سریع‌تر و کامل‌تر کلسیم می شود. استفاده از این ترکیب قبل از برداشت محصول باعث بهبود خاصیت و دوام انبارداری می‌گردد.


ترکیب عناصر غذایی:

نیتروژن کل ۷٪

کلسیم محلول ۶٪

بر محلول ۰/۵ ٪


نحوه مصرف به صورت محلول پاشی:

۲-۳ لیتر در ۴۰۰ الی ۱۰۰۰ لیتر آب

نحوه مصرف به صورت کود آبیاری:

محصولات زراعی : ۶-۴ لیتر در هکتار 

محصولات باغی :  ۸-۶ لیتر در هکتار

مقادیر توصیه شده بر اساس نوع و نیاز گیاه و میزان کمبود عناصر متغیر می باشد.

شرکت فن آور سپهر پارمیس

مرجع ویژه

8 دیگر محصول در همین شاخه