کودهای اختصاصی

این دسته بندی شامل کودهای تقویتی عمومی بوده که متناسب نیاز غذایی گیاهان زراعی و باغی اختصاصی سازی شده و به صورت کود مایع تولید گردیده است.

کودهای اختصاصی

کودهای اختصاصی

15 محصول وجود دارد

نمایش 13 تا 15 از 15 مورد

فیلترهای فعال

کود مخصوص چغندرقند

این کود مایع شامل عناصر ماکرو و میکرو بوده که باعث تقویت و رشد بهتر غده های چغندرقند شده و به دوکی شکل شدن آنها کمک میکند.