کود مخصوص چغندرقند

مرجع:

این کود مایع شامل عناصر ماکرو و میکرو بوده که باعث تقویت و رشد بهتر غده های چغندرقند شده و به دوکی شکل شدن آنها کمک میکند.

زمان مصرف:
مراحل ۶-۴ برگی، ۱۰-۸ برگی و  شروع رشد غده ها
نحوه مصرف به صورت محلول پاشی:
۲-۳ لیتر در ۴۰۰ الی ۶۰۰ لیتر آب
نحوه مصرف به صورت کود آبیاری:
۴-۸ لیتر در هکتار
مقادیر توصیه شده بر اساس میزان کمبود عناصر متغیر می باشد.

مرجع ویژه

14 دیگر محصول در همین شاخه