کود مخصوص مرکبات

مرجع:

کود تقویتی و بهبود دهنده رشد برای باغات مرکبات باعث بهبود شفافیت پوسته و یکسایز شدن محصولات میشود.

زمان مصرف:
ورم جوانه، بعد از ریزش گلبرگ ها، فندقی شدن، یک ماه قبل از برداشت
نحوه مصرف به صورت محلول پاشی:
۲-۳ لیتر در ۴۰۰ الی ۶۰۰ لیتر آب
نحوه مصرف به صورت کود آبیاری:
۴-۸ لیتر در هکتار
مقادیر توصیه شده بر اساس میزان کمبود عناصر متغیر می باشد.

مرجع ویژه

14 دیگر محصول در همین شاخه